Privacy verklaring en Cookiegebruik

Welke persoonsgegevens slaat deze website op en wat doen wij er vervolgens mee?

 

CoreWork, gevestigd onder kvk nr. 56383290 te Lochem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Corework
Postbus 346
7200AH Zutphen

Krista Vanders is de Functionaris Gegevensbescherming van CoreWork  Zij is te bereiken via krista@corework.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Corwork verwerkt slechts uw mailadres en naam via deze website. Dit omdat u deze aan ons verstrekt via het contactformulier of omdat u bij ons gratis downloads met informatie aanvraagt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Uw naam
 • Uw emailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via krista@corework.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Corework verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om nieuwsbrieven te kunnen verzenden en je op die manier op de hoogte te kunnen houden
 • Om je de gratis informatiefolders of rugsteuntjes te kunnen sturen die je vast een beetje op weg kunnen helpen

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ik bewaar  je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
 • Naam (naam mag ook een nickname zijn) en mailadres die u verstrekt heeft via de mail of het contactformulier op de website zolang de correspondentie met u voortduurt.
 • Google analytics  gegevens bewaren wij 26 maanden voordat deze automatisch worden verwijderd: aan het einde van de bewaarperiode worden gegevens maandelijks automatisch verwijderd.
 • Voor de nieuwsbrief bewaren wij uw mailadres totdat u ons verzoekt dit mailadres te verwijderen. Dit kunt u ook zelf doen door een link die u in de nieuwsbrief vindt. Uw mailadres wordt dan defintief uit ons nieuwsbriefbestand verwijderd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

CoreWork verstrekt nooit  aan derden of  alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Wij maken gebruik van het nieuwsbrief systeem van GetResponse.

 

Privacyverklaring voor onze nieuwsbrief

Via de website kun je je inschrijven voor onze nieuwsbrief. Via deze nieuwsbrief delen wij een paar keer per jaar ons laatste nieuws.

CoreWork wenst uw e-mailadres te verzamelen, bewaren en verwerken via GetRepsonse, die uw gegevens in lijn met de AVG/GDPR beheert. CoreWork gebruikt dit platform om u periodiek informatie te sturen over de ontwikkeling van het platform en gerelateerde activiteiten. Mailings worden ongeveer vier keer per jaar verstuurd, afhankelijk van de hoeveelheid nieuws.

Uw gegevens worden verzameld, bewaard en verwerkt in volledige overeenstemming met AVG/GDPR.
Ik zal geen andere gegevens verzamelen, bewaren en verwerken dan uw e-mailadres, details van uw toestemming en datum van toestemming. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens worden nooit verspreid naar derde partijen en worden alleen gebruikt voor de bovengenoemde doelen. Uw gegevens worden alleen bewaard gedurende de termijn dat nieuwsbrieven worden verstuurd en niet langer.

U heeft het recht om uw gegevens op ieder moment te wijzigen of te verwijderen. U ontvangt aan het einde van de inschrijvingsprocedure een overzicht van uw abonnement, samen met een link waarmee u zich kunt uitschrijven. Alle mails bevatten deze link, waardoor u uw gegevens snel kunt verwijderen uit de maillijst. Wij zullen uw gegevens automatisch drie maanden na uitschrijving verwijderen. U heeft de optie om uw gegevens onmiddellijk te verwijderen of te wijzigen door contact op te nemen met de beheerder.

Indien er klachten zijn, heeft u het recht om contact op te nemen met een adequaat overzichtsorgaan.
Wanneer u van mening bent dat u geen toestemming gegeven hebt voor het ontvangen van de nieuwsbrief kunt u uzelf uitschrijven via de link die u in de nieuwsbrief vind of door contact met ons op te nemen via krista@corework.nl

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Deze website gebruikt alleen analytische, technische en functionele cookies.
Analytische cookies maken geen inbreuk op je privacy:
Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 26 maanden

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

We gebruiken ook enkele cookies om onze zoekresultaten te verbeteren.

Meer over cookiegebuik op specifiek deze website vind je hier: cookiechecker.nl

 

Links van en naar andere websites

Op deze website worden enkele links naar externe websites gebruikt. Deze worden geopend in een nieuw venster.
Op deze pagina’s gelden de privacy voorwaarden behorend bij die betreffende pagina.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door CoreWork heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar krista@corework.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Voor de nieuwsbrief bewaren wij uw mailadres totdat u ons verzoekt dit mailadres te verwijderen. Dit kunt u echter ook zelf doen door een link die u in de nieuwsbrief vindt. Uw mailadres wordt dan defintief uit ons nieuwsbriefbestand verwijderd.

CoreWork wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe Corework persoonsgegevens beveiligt

CoreWork neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met krista@corework.nl.
Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS / SSL Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met krista@corework.nl